Amsterdam Nieuw-West

Senior communicatieadviseur a.i. | Amarantis Onderwijsgroep, Groepsdirectie Nieuw-West

Een prachtig mooie nieuwe interim-opdracht voor de Amarantis Onderwijsgroep. Deze keer het adviseren en ondersteunen van de Groepsdirectie West (Amsterdam) op het gebied van communicatie rond de veranderingen in Nieuw-West. Werkzaamheden o.a. communicatie over veranderingen (nieuwsbrieven groepsdirectie), communicatie rondom verhuizing van 4 opleidingsteams/scholen met betrokken doelgroepen, professionaliseren deelnemersparticipatie en -communicatie (voorbereiding oprichting en implementatie Leerling- en Studentenraden), voorbereiding en implementatie Ondernemingsraad groep West, introductie en implementatie intranet en digitale nieuwsbrief, 2-wekelijkse redactie digitale nieuwsbrief, promotie nieuwe opleidingen (Tweewielertechniek en Facilitair medewerker), profilering en professionalisering van de merken ROC ASA Beroepsopleidingen en ROC ASA Volwassenenonderwijs (on- en offline), lid stadsbrede communicatiewerkgroep Tegengaan Voortijdig Schoolverlaten en pr tijdens voorbereidingsfase voor de nieuw op te richten School voor Engineering & Maintenance (pilotproject) van ROC ASA in Amsterdam-West.

Periode: januari 2010 – december 2011