Crisiscommunicatie

Corporate PR-adviseur | CvB Amarantis Onderwijsgroep, Amsterdam

Wanneer begin februari 2010 de Inspectie voor het Onderwijs haar eerste lijst met zeer zwakke scholen publiceert, stapelen de problemen in de landelijke en lokale pers zich voor de Amarantis Onderwijsgroep* in Amsterdam snel op. Want niet alleen staan er 7 MBO-opleidingen op deze lijst, maar 5 studenten dreigen met een rechtszaak omdat ze vinden dat ze geen goed les krijgen en de politiek begint zich hiermee te bemoeien… Daar ik al eerder ‘brandjes’ voor de groepsdirectie Amsterdam had weten te blussen, word ik door het College van Bestuur gevraagd of ik hen hierin kan adviseren en ondersteunen. Ik word aanspreekpunt voor Amarantis-brede pers- en mediaverzoeken, incl. opzetten strategie, issuesmanagement en crisiscommunicatie. Een paar zeer intensieve maanden volgen. Door goed interventiewerk en samenwerking met meerdere belanghebbenden loopt e.e.a. met een sisser af: er komt geen rechtszaak, negatieve persaandacht wordt uiteindelijk omgebogen naar neutrale/positieve persaandacht, concrete verbeteracties t.a.v. zeer zwakke opleidingen.

Periode: februari – juli 2010

* De Amarantis Onderwijsgroep bestond van 2006 tot 2012 uit ruim 60 scholen met een christelijke signatuur in de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Utrecht, Almere en Zaandam. Bij de scholen stonden meer dan 30.000 leerlingen ingeschreven. De organisatie telde ongeveer 3.300 medewerkers.