Communicatieadviseur | ROC ASA, Amsterdam

Voor ROC ASA Amsterdam (MBO-instelling) als afgevaardigde in gezamenlijke communicatiewerkgroep ‘De Amsterdamse aanval op de uitval’ gezeten.

Het pilotproject ‘De Amsterdamse aanval op de uitval’ was een samenwerkingsverband tussen de beide ROC’s, Dienst Werk & Inkomen, Platform Arbeidsmarkt & Organisatie, Bureau Leerplicht Plus van de gemeente Amsterdam en het ministerie van OC&W. Doel: het tegengaan van voortijdig schoolverlaten onder MBO’ers. Belangrijkste taak van de gezamenlijke communicatiewerkgroep: vormgeven van gezamenlijke Amsterdamse campagnes om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, plus invulling geven aan alle daaruit voortkomende in- en externe communicatieactiviteiten. Eén van de campagnes heette “I’m in” (concept en vormgeving: Bureau Beautiful Minds uit Amsterdam), een Amsterdams zomeroffensief, en het startschot hiervoor werd op 7 juni 2011 door niemand minder gegeven dan Hare Koninkijke Hoogheid Prinses Máxima.

Naast afgevaardigde in deze gezamenlijke communicatiewerkgroep was ik verantwoordelijk voor het in de onderwijsinstelling beleggen en uitvoeren van uit de werkgroep voortkomende communicatieactiviteiten.

Periode: oktober 2006 – juli 2011

Meer info: