Adviseur PR & Communicatie | Bredero College, Amsterdam

Voor het Bredero College, een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam-Noord (vmbo, havo, vwo), heb ik in 2006 een professionele PR- en communicatieafdeling opgezet. Het betrof hier een nieuwe functie, een eenmanspost; de werkzaamheden werden tot die tijd door docenten erbij gedaan. Gedurende 1,5 jaar heb ik niet alleen invulling gegeven aan deze functie, maar ben ik ook nauw betrokken geweest bij het sollicitatieproces om voor deze nieuwe functie een vaste communicatiemedewerker te zoeken waarna ik voor een soepele overdracht heb zorggedragen.

Tot mijn verantwoordelijkheden/taken behoorden: beleidsmatige en uitvoerende werkzaamheden, o.a. profilering en positionering van de school (o.a. organiseren brainstormsessie om tot onderscheidende deelscholen te komen, nieuwe huisstijl), werving leerlingen (o.a. Open Dagen organiseren, adverteren), pers en publiciteit, conceptvorming en redactie nieuwe schoolgidsen, actualiseren, organiseren van evenementen, in- en externe communicatie met alle doelgroepen (medewerkers, leerlingen, ouders, pers, buurtbewoners etc.).

Eén jaar later heb ik voor het Bredero College als interim communicatieadviseur nog een voorstel professionaliseren ouderbetrokkenheid opgesteld (waaruit o.a. het Bredero Magazine nieuwe stijl is voortgekomen) en – gezien de implementatie van de 3 deelscholen – de website geüpdatet en gerestyled (doelgroepgericht maken: nieuwe navigatie, vormgeving, teksten en fotografie).

Periode: maart 2006 – februari 2009