“De zelfontwerpende oudere bewoner is nog toekomstmuziek”

In Nederland moeten mensen hun oude dag steeds meer ‘zelf regelen’. Hun persoonlijke toekomst plannen. Maar hoe en wanneer doe je dat eigenlijk, je persoonlijke toekomst plannen? En wat zouden we op dit gebied van sporters kunnen leren? Of van nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals een technologische broedplaats om de naburige achterstandswijk vooruit te helpen? Genoeg ingrediënten voor een inspirerend middagvullende E&R Rondetafelbijeenkomst in een nieuwe, innovatieve Rotterdamse broedplaats, de Keilewerf. Nieuwsgierig naar het nieuwsbericht dat ik hierover schreef voor één van mijn opdrachtgevers? 

Collage MyFuturesMyFutures maakt toekomstdenken beter bespreekbaar
“Het is heel moeilijk om het met mensen over de ‘eigen oudere ik’ te hebben. Ze zijn er zich niet of nauwelijks bewust van, voelen zich nog niet ‘oud’; dat komt later wel….. En daardoor wordt het heel moeilijk om de toekomst tastbaar te maken. Om op behoefteniveau in gesprek te gaan: wat heb je nodig, denk je nodig te hebben. Mensen gaan zichzelf pas als ‘ouder’ beschouwen indien ze worden geconfronteerd met beperkingen. Alleen dan is het vaak ook meteen urgent.” Aan het woord is Froukje Sleeswijk Visser, Service Designer aan de TU Delft. “In het project MyFutures hebben we onderzocht hoe we mensen kunnen ondersteunen in het denken, bespreken en plannen van hun latere leven. De resultaten zijn een aantal richtlijnen om de gesprekken zo te voeren dat ze beter aansluiten bij de behoeftes van mensen op het juiste moment. Froukje vervolgt: “Mensen denken niet graag over hun latere leven, maar op sommige momenten blijken ze hier net (even) iets meer voor open te staan. Voor die momenten hebben we nieuwe gesprekken en hulpmiddelen ontworpen waardoor de toekomst beter bespreekbaar is en mogelijk samen beter te plannen is. Onder andere door de vraagstelling over hun toekomst anders te stellen en hier op andere wijze invulling aan te geven. Door tijdig een familiegesprekken te beginnen, of door van nood- naar wensverhuizingen te komen.” <Voor meer informatie zie downloads onderstaand of kom naar het symposium  dat op 5 februari 2018 plaatsvindt.>

Ander perspectief biedt vaak inzicht
Wat zou een zelfontwerpende oudere bewoner van een (top)sporter kunnen leren? Van een langdurige herstelperiode van een forse blessure? Of van nieuwe, innovatieve samenwerkingsvormen, zoals de broedplaats Keilewerf of het medisch-technologisch consortium Medical Delta? Dat je door naar je eigen situatie op een andere manier te kijken, vanuit een ander perspectief (al dan niet gedwongen), je vaak tot ander inzicht komt. Dat er niet één ideale uitvoerings- en/of handelwijze is; vergelijk diverse (top)sporters met elkaar en je ziet legio verschillen voor dezelfde handeling. Dat je merkt dat je door dagelijkse dingen op een andere manier te gaan doen, je meer tijd over houdt of effectiever wordt. Dat je door net even anders te (moeten) gaan bewegen, je eigenlijk veel natuurlijker beweegt en daardoor wellicht meer energie overhoudt. Of dat je door in gesprek te gaan met anderen (lees: in eerste instantie minder voor de hand liggende partijen) er een wereld aan nieuwe mogelijkheden voor je blijkt te liggen.

Tijdens de ontstane discussie blijkt dat de zelfontwerpende oudere bewoner eigenlijk nog niet goed uit de verf komt. Degene die zorg nodig heeft, weet zijn vraag bijna niet te stellen; heeft zowel een inzicht- als een psychologische barrière . Dit komt omdat onder de oppervlakte veelal meer persoonlijke gevoeligheden liggen dan je aanvankelijk ziet. De gedachte is veelal ‘we zien wel als het zover is’, maar dan is het vaak ook meteen urgent….. En met domotica en technologie kunnen we tegenwoordig heel veel, mits op de juiste manier toegepast en het de juiste aansluiting krijgt. De zelfontwerpende oudere bewoner lijkt vooralsnog toekomstmuziek….

E&R Inspiratiedocument ‘Langer zelfstandig thuis wonen’
Wij kijken terug op een inspirerende middag met veel informatie, interactie en kennisdeling. Langs deze weg bedanken wij nogmaals onze gastheer Johan Hoogendijk (Fynder), Froukje Sleeswijk Visser (TU Delft, ContextQueen), Arie Voorburg (Arcadis Design & Consultancy, Medical Delta, M4H) Bart Schmeits (Be Significant) en Franklin van Doesburg (ISA Bewegingsanalyse) voor het delen van hun expertise en bevlogenheid.

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een serie E&R Rondetafelbijeenkomsten ‘Langer zelfstandig thuis wonen’. De tijdens de bijeenkomst gegeven input zal worden opgenomen in het gelijknamige E&R Inspiratiedocument en aan de deelnemers van dit project worden toegezonden. De eerstvolgende E&R Rondetafelbijeenkomst staat gepland op donderdagmiddag 22 februari 2018.

Heeft u vragen over dit project en/of wilt u deelnemen? Dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Mols | +316-13268671 | j.mols@economie-ruimte.nl.
Wilt u één van de bijeenkomsten bijwonen? Meld u zich dan aan via de site.
Downloads van de presentaties en info over de deelnemende organisaties.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *